Hírlevél - Húsvét Vasárnap

2022. 04. 16.

Hírlevél - Húsvét Vasárnap

Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy 

  1. Előző héten 206 000 Ft perselypénz és 78 000 Ft adomány gyűlt össze. Köszönjük a hívek támogatását!
  2. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki a húsvét méltó és bensőséges megünnepléséhez munkájával hozzájárult: sekrestyéseknek, zenészeknek, ministránsoknak, templomtakarítóknak.
  3. Húsvét vasárnap a 7 és a 10 órás szentmisék után ételszentelésre lesz lehetőség.
  4. A következő ovis szentmise április 24-én a 9-es diákmise keretén belül lesz. Sok szeretettel várjuk a 0-6 éves korosztályt az oltár elé készített szőnyegre játékokkal, színezővel.
  5. Amint már jeleztük, Plébániánk április 29. és május 1. között hétvégi lelkigyakorlatot szervez Leányfalun, Pál Ferenc és Mazgon Gábor atyák vezetésével. A felnőtt-programok alatt külön gyermekvigyázást biztosítunk. Jelentkezni a plébánia honlapján és a sekrestyében lehet.
  6. Április 23-án, szombaton, Bíró Miklós kántorunk Szent Adalbert díjat kap Esztergomban. Az eseményre közös vonatos zarándoklatot szervezünk, melyre a sekrestyében lehet jelentkezni. Az út ára 7 és 65 éves kor között 2000 Ft. Természetesen autóval is lehet érkezni, kérjük a testvéreket, hogy beszéljenek össze ennek megszervezésében.
  7. Az Új Ember ünnepi duplaszámában beszélgetés olvasható Legeza Józseffel, aki két évtizede a Budapest–Újpesti Görögkatolikus Egyházközség parókusa;  szentbeszédeit, lelkigyakorlatait sokan ismerik és szeretik.
  8. Isten éltesse születésnapja alkalmából Ujváry-Nagy Laurát és Mátrai Barnabást!

 (FONTOS VÁLTOZÁS! Kedves testvérek! Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki, ezért a Nagyszombati vigília utáni körmenet elmarad. A változás CSAK a záró körmenetet érinti!)


© 2021 Angyalföldi Szent Mihály Plébánia     Adatkezelési tájékoztató